-->

ΠΩΡΟΛΙΘΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ

Πωρόλιθος σκούρος κίτρινος - Φυσικά Πετρώματα

Πωρόλιθος Συρίας. Σε πέντε χρωματισμούς.
Σκούρο κίτρινο με κόκκινα νερά, απαλό κίτρινο, ζαχαρί, ροζέ, μαϊδανός.

Διαστάσεις: 
8 x 22
Τύπος Πετρώματος: 
Χρήση Πετρώματος: