-->

Σχιστόλιθος

ΧΡΥΣΑΥΓΗ - Φυσικός σχιστόλιθος εισαγωγής - Φυσικά Πετρώματα

Φυσικός σχιστόλιθος εισαγωγής.

ΚΑΒΑΛΑΣ - Ελληνικός ακανόνιστος σχιστόλιθος - Φυσικά Πετρώματα

Ελληνικός ακανόνιστος σχιστόλιθος, προερχόμενος

ΣΥΚΗΣ - Ελληνικός ακανόνιστος σχιστόλιθος - Φυσικά Πετρώματα

Ελληνικός ακανόνιστος σχιστόλιθος σε τρεις διαφ

ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Ελληνικός ακανόνιστος σχιστόλιθος με λεία επιφάνεια- Φυσικά Πετρώματα

Ελληνικός ακανόνιστος σχιστόλιθος με λεία επιφά

ΝΥΧΤΑ - Ινδικός σχιστόλιθος κομμένος σε πλακίδιο δαπέδου - Φυσικά πετρώματα

Ινδικός σχιστόλιθος κομμένος σε πλακίδιο δαπέδο

ΑΥΓΗ - Ινδικός σχιστόλιθος κομμένος σε πλακίδιο δαπέδου - Φυσικά Πετρώματα

Ινδικός σχιστόλιθος χρώματος ροζέ.Κομμένος σε π

ΚΑΒΑΛΑΣ - Ελληνικός σχιστόλιθος κομμένος για δάπεδο - Φυσικά Πετρώματα

Ελληνικός σχιστόλιθος κομμένος για δάπεδο, χρώμ

ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Ελληνικός σχιστόλιθος κομμένος για δάπεδο - Φυσικά πετρώματα

Ελληνικός σχιστόλιθος κομμένος για δάπεδο, χρώμ

Πυρκαγιά - Ινδικός σχιστόλιθος σε μορφή πλακιδίου - Φυσικά Πετρώματα

Ινδικός σχιστόλιθος σε μορφή πλακιδίου χρώματος

Subscribe to Σχιστόλιθος