-->

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Δείτε την εικονική περιήγηση του εσωτερικού χώρου πέτρινης κατοικίας.