-->

ΠΩΡΟΛΙΘΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ

Πωρόλιθος Συρίας σκληρός - Φυσικά Πετρώματα

Πωρόλιθος Συρίας. Το υλικό ονομάζεται σκληρό γιατί στην αφή μοιάζει με μάρμαρο.
Στη φωτογραφία απεικονίζεται η βυζαντινή πλέξη.

Διαστάσεις: 
5, 10, 15 εκ
Τύπος Πετρώματος: 
Χρήση Πετρώματος: