-->

ΠΩΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕ

Πωρόλιθος Σερρών αντικέ - Φυσικά Πετρώματα

Πωρόλιθος Σερρών τσιμπιτός με έξι διαφορετικές διαστάσεις για την πλέξη.
Σε χρωματισμούς ζαχαρί και κίτρινο.

Τύπος Πετρώματος: 
Χρήση Πετρώματος: